FENIX - RAFAŁ JAKUBIK

FENIX - RAFAŁ JAKUBIK

Przedsiębiorstwa, które uzyskały w poprzednim roku obrotowym przychody ze sprzedaży towarów i usług przekraczające 2 mln EUR, zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, która charakteryzuje się bardzo dużym stopniem złożoności. Zgodnie z wytycznymi i zasadami polskiego prawa bilansowego wszelkie zaistniałe w przedsiębiorstwie zdarzenia gospodarcze muszą być księgowane w ramach odpowiednich kont rachunkowej księgi głównej oraz kont rachunkowych ksiąg pomocniczych. Dodatkowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego obejmującego takie dokumenty jak: bilans aktywów i pasywów oraz rachunek zysków i strat.

Prowadzenie pełnej księgi rachunkowej oraz sporządzanie dokumentów sprawozdawczości finansowej oferuje biuro rachunkowe w Wieleniu Usługi Księgowe FENIX Rafał Jakubik.

Dane firmy

USŁUGI KSIĘGOWE FENIX RAFAŁ JAKUBIK

Wieleń

Bohaterów Westerplatte 7

790 850 251

Ocena użytkowników

0 (z 0 głosów)

Zobacz na mapie

Prześli nam swoją opinię

Proponowane firmy

Duda-Cars S.A.

service picture

Leszno-Strzyżewice

Czytaj więcej

Brameks

service picture

Komputronik Biznes

service picture