Polska agencja ewaluacji sektora publicznego

Polska agencja ewaluacji sektora publicznego

Wychodząc naprzeciw dostrzeżonemu zapotrzebowaniu rynkowemu, pracownicy Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego S. A. proponują przeprowadzenie szeregu usług związanych z monitorowaniem przebiegu, rzetelnością i racjonalnością realizacji projektów unijnych. Ze świadczeń mogą korzystać beneficjenci programowi z terenu całego kraju, reprezentujący sektor gospodarki, przemysłu oraz instytucje publiczne.

Oferowana przez polską agencję ewaluacji sektora publicznego pomoc pozwala uniknąć wielu problemów z rozliczeniem końcowym projektów i z przedłożeniem unijnemu operatorowi niezbędnych dokumentów. Może mieć także formę doradztwa inwestycyjnego oraz zapewnia wsparcie w dostępie do kluczowych dla odbiorcy danych i informacji. 

Agencja dysponuje odpowiednim do potrzeb zapleczem technologicznym, w tym programami i narzędziami pozwalającymi na personalizację oferty. Priorytetem dla pracowników jest dostarczenie beneficjentom rozwiązań pomagających w rozwoju i realizacji założonych w projekcie celów.

Dane firmy

Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego Spółka Akcyjna

Warszawa

Chłodna 51

608 349 379

Ocena użytkowników

0 (z 0 głosów)

Zobacz na mapie

Prześli nam swoją opinię

Proponowane firmy

Ayming Polska Sp. z o.o.

service picture

Lizard Sp. z o.o. Sp. k.

service picture

Solispharm Sp. z o. o.

service picture